Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 24. april 2013 kl. 10

Dato: 24.04.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.29.