Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2013 kl. 10

Dato: 07.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.04.