Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.34.