Stortinget - Møte tirsdag den 28. mai 2013 kl. 10

Dato: 28.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.18.