Stortinget - Møte onsdag den 29. mai 2013 kl. 10

Dato: 29.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.12.