Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2013 kl. 10

Dato: 06.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.36.