Stortinget - Møte fredag den 7. juni 2013 kl. 9

Dato: 07.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.37.