Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2013 kl. 9

Dato: 14.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.56.