Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2013 kl. 10

Dato: 17.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.23.