Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2013 kl. 09

Dato: 18.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.55.