Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013
President: Sigvald Oppebøen Hansen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.10.