Stortinget - Møte onsdag den 5. november 2014 kl. 10

Dato: 05.11.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.44.