Stortinget - Møte onsdag den 5. november 2014 kl. 10

Dato: 05.11.2014

Sak nr. 3 [12:41:25]:

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten.

De foreslåtte endringer foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 7, fra representanten Åsmund Grøver Aukrust til utenriksministeren, vil bli tatt opp av representanten Eigil Knutsen.

Spørsmål 9, fra representanten Fredric Holen Bjørdal til arbeids- og sosialministeren, vil – etter anmodning fra arbeids- og sosialministeren – bli flyttet og besvart etter spørsmål 1.

Spørsmål 13, fra representanten Liv Signe Navarsete til justis- og beredskapsministeren, er overført til olje- og energiministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 14, fra representanten Kjersti Toppe til olje- og energiministeren, er overført til samferdselsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Gerd Eli Berge.

Spørsmål 1

Spørsmål 9

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 15