Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2015 kl. 10

Dato: 03.12.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.12.