Stortinget - Møte mandag den 6. juni 2016 kl. 10

Dato: 06.06.2016

Dokument: (Lovvedtak 71 (2015–2016), jf. Innst. 315 L (2015–2016) og Prop. 74 L (2015–2016))

Sak nr. 7 [16:17:25]

Stortingets vedtak til lov om endring av juridisk kjønn