Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2017

Dato: 19.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Sak nr. 1 [10:03:37]

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Talarar

Presidenten: Det skal velges nytt varamedlem til valgkomiteen etter at Frank Bakke-Jensen er trådt ut av Stortinget.

Presidenten ber om forslag.

Øyvind Halleraker (H): (fra salen): Jeg foreslår Elisabeth Vik Aspaker.

Presidenten: Elisabeth Vik Aspaker er foreslått som nytt varamedlem til valgkomiteen. – Andre forslag foreligger ikke, og Elisabeth Vik Aspaker er enstemmig valgt som første varamedlem for Høyre i valgkomiteen.