Stortinget - Møte onsdag den 29. mars 2017

Dato: 29.03.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:48:40]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.