Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 2016

Dato: 19.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.32.