Stortinget - Møte onsdag den 21. mars 2018

Dato: 21.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Peter Frølich, Silje Hjemdal og Svein Roald Hansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Rogaland fylke, Tom Kalsås, tar nå sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. mars 2018:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mars 2018 kl. 1200 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Sylvi Listhaug gis avskjed i nåde.

Statsråd Per Sandberg overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Knut Morten Johansen gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Sveinung Rotevatn gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. mars 2018 kl. 1230.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Det tidligere medlem av regjeringen, Sylvi Listhaug, tar sete som representant.

Representanten Olaug V. Bollestad vil fremsette et representantforslag.

Olaug V. Bollestad (KrF) []: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og meg selv framsette et representantforslag om stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes vil fremsette et representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: Jeg har på vegne av meg selv gleden av å legge fram et representantforslag om forbedring og forenkling av små og mellomstore bedrifters (SME) rapportering om vesentlig bærekraft- og samfunnspåvirkning.

Som det heter: You can’t manage what you don’t measure.

Presidenten: Representanten Zaineb Al-Samarai vil fremsette et representantforslag.

Zaineb Al-Samarai (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Jette F. Christensen, Siri Gåsemyr Staalesen og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på regelementsmessig måte.