Stortinget - Møte onsdag den 13. februar 2019

Dato: 13.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.54.