Stortinget - Møte onsdag den 24. april 2019

Dato: 24.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.18.