Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Lovvedtak 68 (2018–2019), jf. Innst. 298 L (2018–2019) og Prop. 88 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 21 [16:22:21]

Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby skoletur med overnatting, skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, politiattest i vidaregåande skole m.m.) (Lovvedtak 68 (2018–2019), jf. Innst. 298 L (2018–2019) og Prop. 88 L (2018–2019))