Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 *

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 89 (2018–2019), jf. Innst. 342 L (2018–2019) og Prop. 72 LS (2018–2019))

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 15 [17:18:09]

Stortingets vedtak til lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) (Lovvedtak 89 (2018–2019), jf. Innst. 342 L (2018–2019) og Prop. 72 LS (2018–2019))