Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.13.