Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2018

Dato: 16.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:06:44]

Referat

 • 1. (31) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2018 er tildelt Denis Mukwege og Nadia Murad

 • 2. (32) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Erlend Wiborg til leder, Hadia Tajik til første nestleder og Heidi Nordby Lunde til andre nestleder

 • 3. (33) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ketil Kjenseth til leder, Espen Barth Eide til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder

 • 4. (34) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Kristin Ørmen Johnsen til leder, Anette Trettebergstuen til første nestleder og Geir Jørgen Bekkevold til andre nestleder

 • 5. (35) Finanskomiteen melder å ha valgt Henrik Asheim til leder, Rigmor Aasrud til første nestleder og Helge André Njåstad til andre nestleder

 • 6. (36) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Olaug V. Bollestad til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Sveinung Stensland til andre nestleder

 • 7. (37) Justiskomiteen melder å ha valgt Lene Vågslid til leder, Jenny Klinge til første nestleder og Peter Frølich til andre nestleder

 • 8. (38) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Kari Kjønaas Kjos til første nestleder og Eirik Sivertsen til andre nestleder

 • 9. (39) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Svein Harberg til første nestleder og Nils T. Bjørke til andre nestleder

 • 10. (40) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Torgeir Knag Fylkesnes til første nestleder og Terje Aasland til andre nestleder

 • 11. (41) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Helge Orten til leder, Morten Stordalen til første nestleder og Jon Gunnes til andre nestleder

 • 12. (42) Utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Roy Steffensen til leder, Kent Gudmundsen til første nestleder og Martin Henriksen til andre nestleder

 • 13. (43) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder

  Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14. (44) Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 5 (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15. (45) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) (Prop. 2 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.