Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold
Dokument: (Lovvedtak 5 (2018–2019), jf. Innst. 36 L (2018–2019) og Prop. 5 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 7 [14:05:38]

Stortingets vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger) (Lovvedtak 5 (2018–2019), jf. Innst. 36 L (2018–2019) og Prop. 5 L (2018–2019))