Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold
Dokument: (Lovvedtak 6 (2018–2019), jf. Innst. 35 L (2018–2019) og Prop. 120 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 8 [14:05:40]

Stortingets vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) (Lovvedtak 6 (2018–2019), jf. Innst. 35 L (2018–2019) og Prop. 120 L (2017–2018))