Stortinget - Møte onsdag den 28. november 2018

Dato: 28.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.51.