Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 22 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 4 [14:11:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 22 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))