Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.37.