Stortinget - Møte torsdag den 3. oktober 2019 *

Dato: 03.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.01.