Stortinget - Møte fredag den 4. oktober 2019 *

Dato: 04.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.43.