Stortinget - Møte onsdag den 23. oktober 2019 *

Dato: 23.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.55.