Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019 *

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.10.