Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2021

Dato: 16.02.2021
President: Morten Wold

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.24.