Stortinget - Møte torsdag den 11. mars 2021

Dato: 11.03.2021
President: Magne Rommetveit

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 14 [19:21:55]

Referat

 • 1. (301) Den særskilte komité for å behandle saker vedrørende EOS-saken i henhold til Stortingets forretningsorden § 20 første ledd har trådt sammen og foretatt følgende valg: Leder: Dag Terje Andersen Første nestleder: Svein Harberg Andre nestleder: Nils T. Bjørke

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (302) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth og Bengt Fasteraune om å fjerne skatt på frikort og personalrabatter (Dokument 8:128 S (2020–2021))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e (avvises)

 • 3. (303) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård om forbud mot gummigranulat (Dokument 8:139 S (2020–2021))

 • 4. (304) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land (Dokument 8:144 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (305) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at Luxturna blir gjort tilgjengelig for norske pasienter som kvalifiserer til en slik behandling (Dokument 8:141 S (2020–2021))

 • 6. (306) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren (Dokument 8:143 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (307) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om å stoppe nedbyggingen av grøntområdene på Bredtvet i Groruddalen (Dokument 8:142 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8. (308) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Torstein Tvedt Solberg, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen om rask og systematisk rekruttering for å sikre ungdom sommerjobb i landbruket (Dokument 8:145 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9. (309) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Geir Pollestad og Siv Mossleth om stans av planer om flytting av kontrollsentralen på Sola (Dokument 8:140 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.