Stortinget - Møte torsdag den 1. oktober 2020

Dato: 01.10.2020

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.