Stortinget - Møte tirsdag den 6. oktober 2020

Dato: 06.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.51.