Stortinget - Møte onsdag den 14. oktober 2020

Dato: 14.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.39