Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.47.