Stortinget - Møte fredag den 1. oktober 2021 *

Dato: 01.10.2021

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Møte fredag den 1. oktober 2021

StortingstidendeInneholdendedet 166. stortings forhandlinger 2021–2022Forhandlinger i Stortinget

Til representanter og vararepresentanter i stortingsperioden 2021–2025 var følgende valgt:

Aust-Agder
4 representanter
 • 1. Tellef Inge Mørland (A), Arendal

 • 2. Svein Harberg (H), Grimstad

 • 3. Gro-Anita Mykjåland (Sp), Iveland

 • 4. Marius Arion Nilsen (FrP), Grimstad

Vararepresentanter
For representant nr. 1 (A):
 • 1. Abel Cecilie Knibe Kroglund, Lillesand

 • 2. Ramani K. Cornels Nordli, Arendal

 • 3. Dagfinn Homdal Svanøe, Åmli

 • 4. Marit Grefstad, Grimstad

For representant nr. 2 (H):
 • 1. Torunn Ostad, Grimstad

 • 2. Amalie Kollstrand, Arendal

 • 3. Haagen Severin Nilson Poppe, Arendal

 • 4. Halvor Rismyhr, Lillesand

For representant nr. 3 (Sp):
 • 1. Kenneth Engvoll Løland, Farsund

 • 2. Oddbjørn Kylland, Lillesand

 • 3. Georg Sørmo, Valle

 • 4. Bjørn Gunnar Baas, Åmli

For representant nr. 4 (FrP):
 • 1. Andreas Arff, Arendal

 • 2. Steinar Rørvik, Froland

 • 3. Maurith Julie Fagerland, Arendal

 • 4. Mariann Birgitte Ruud Slettene, Birkenes

Vest-Agder
6 representanter
 • 1. Ingunn Foss (H), Lyngdal

 • 2. Kari Henriksen (A), Kristiansand

 • 3. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Evje

 • 4. Gisle Meininger Saudland (FrP), Flekkefjord

 • 5. Anja Ninasdotter Abusland (Sp), Kristiansand

 • 6. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Kristiansand

Vararepresentanter
For representant nr. 1 (H):
 • 1. Aase Marthe J. Horrigmo, Kristiansand

 • 2. Amalie Gunnufsen, Kristiansand

 • 3. Nicolai Østeby, Kristiansand

 • 4. Kjetil Aga, Farsund

For representant nr. 2 (A):
 • 1. Kai Steffen Østensen, Kristiansand

 • 2. Birte Usland, Lindesnes

 • 3. Ahmed Lindov, Kvinesdal

 • 4. Adelheid Frost Mykland, Vennesla

For representant nr. 3 (KrF):
 • 1. Jorunn Gleditsch Lossius, Lillesand

 • 2. Jørgen H. Kristiansen, Kristiansand

 • 3. Jona Lie, Lillesand

 • 4. Janne Nystøl, Farsund

For representant nr. 4 (FrP):
 • 1. Alf Erik Bergstøl Andersen, Lindesnes

 • 2. Unni Nilsen Husøy, Lyngdal

 • 3. Christian Eikeland, Kristiansand

 • 4. Andrea Christina Gonzalez, Kristiansand

For representant nr. 5 (Sp):
 • 1. Eivind Drivenes, Vennesla

 • 2. Kirsten Helen Myren, Vegårshei

 • 3. Margrethe Handeland, Hægebostad

 • 4. Malin Stokkeland, Kvinesdal

For representant nr. 6 (V):
 • 1. Emma Georgina Lind, Oslo

 • 2. Pål Koren Pedersen, Arendal

 • 3. Tone Lise Avdal, Bykle

 • 4. Trym Braathen, Kristiansand

Akershus
19 representanter
 • 1. Jan Tore Sanner (H), Bærum

 • 2. Anniken Huitfeldt (A), Ullensaker

 • 3. Tone Wilhelmsen Trøen (H), Eidsvoll

 • 4. Sverre Myrli (A), Lillestrøm

 • 5. Hans Andreas Limi (FrP), Bærum

 • 6. Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Lillestrøm

 • 7. Henrik Asheim (H), Bærum

 • 8. Tuva Moflag (A), Nordre Follo

 • 9. Abid Raja (V), Oslo

 • 10. Kirsti Bergstø (SV), Nittedal

 • 11. Anne Kristine Linnestad (H), Nordre Follo

 • 12. Åsmund Aukrust (A), Bærum

 • 13. Himanshu Gulati (FrP), Ullensaker

 • 14. Une Bastholm (MDG), Oslo

 • 15. Turid Kristensen (H), Lørenskog

 • 16. Else Marie Rødby (Sp), Asker

 • 17. Mani Hussaini (A), Nordre Follo

 • 18. Marie Sneve Martinussen (R), Oslo

 • 19. Hårek Elvenes (H), Bærum

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 3, 7, 11, 15 og 19 (H):
 • 1. Tore Vamraak, Lillestrøm

 • 2. Kari Sofie Bjørnsen, Asker

 • 3. Tonje Anderson Olsen, Enebakk

 • 4. Maria Barstad Sanner, Bærum

 • 5. Lasse Lehre, Lunner

 • 6. Willy Kvilten, Ullensaker

 • 7. Monica Therese Vee Bratlie, Asker

 • 8. Roble Wehib Jama Wais, Vestby

 • 9. Tage Slind Jensen, Nesodden

For representant nr. 2, 4, 8, 12 og 17 (A):
 • 1. Ragnhild Male Hartviksen, Asker

 • 2. Tobias Hangaard Linge, Bærum

 • 3. Anita Patel, Lørenskog

 • 4. Tonje Brenna, Ullensaker

 • 5. Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog

 • 6. Rita Hirsum Lystad, Frogn

 • 7. Ole Guttorm Brenden, Eidsvoll

 • 8. Elly Frogner, Bærum

For representant nr. 5 og 13 (FrP):
 • 1. Liv Gustavsen, Nes

 • 2. Anette Carnarius Elseth, Lillestrøm

 • 3. Lars Gustav Monsen, Gjerdrum

 • 4. Knut Tønnes Steenersen, Nordre Follo

 • 5. Ida Ohme Pedersen, Bærum

For representant nr. 6 og 16 (Sp):
 • 1. Kari Mette Prestrud, Nordre Follo

 • 2. Haakon Skramstad, Eidsvoll

 • 3. Kristin Horni, Lunner

 • 4. Per-Steinar Slang, Aurskog-Høland

 • 5. Brita Skallerud, Ullensaker

For representant nr. 9 (V):
 • 1. Solveig Schytz, Ås

 • 2. Maren Johanne Hersleth Holsen, Indre Østfold

 • 3. Timo Nikolaisen, Oslo

 • 4. Hulda Tronstad, Bærum

For representant nr. 10 (SV):
 • 1. Haitham El-noush, Nordre Follo

 • 2. Charlott Pedersen, Lørenskog

 • 3. Halvor Ekeland, Ås

 • 4. Stine Høivik, Bærum

For representant nr. 14 (MDG):
 • 1. Kristoffer Robin Haug, Lørenskog

 • 2. Signe Bakke Sølberg, Bærum

 • 3. Tor Malnes Grobstok, Ås

 • 4. Eline Stangeland, Lillestrøm

For representant nr. 18 (R):
 • 1. Silje Josten Kjosbakken, Nes

 • 2. Stein Stugu, Bærum

 • 3. Tobias Langås Handeland, Asker

 • 4. Silje Bergan, Aurskog-Høland

Buskerud
8 representanter
 • 1. Masud Gharahkhani (A), Drammen

 • 2. Trond Helleland (H), Drammen

 • 3. Per Olaf Lundteigen (Sp), Øvre Eiker

 • 4. Lise Christoffersen (A), Drammen

 • 5. Morten Wold (FrP), Modum

 • 6. Sandra Bruflot (H), Hole

 • 7. Even A. Røed (A), Kongsberg

 • 8. Kathy Lie (SV), Lier

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4 og 7 (A):
 • 1. Solveig Vestenfor, Ål

 • 2. Håkon Ohren, Ringerike

 • 3. Signe Ramson Høie, Lier

 • 4. Ståle Versland, Modum

 • 5. Silje Kjellesvik Norheim, Lier

 • 6. Rutkay Sabri, Drammen

For representant nr. 2 og 6 (H):
 • 1. Kristin Ørmen Johnsen, Drammen

 • 2. Bård Heio, Nesbyen

 • 3. Line Spiten, Kongsberg

 • 4. Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Øvre Eiker

 • 5. Hanne Birgitte Lindbak Haatuft, Hol

For representant nr. 3 (Sp):
 • 1. Sigrid Simensen Ilsøy, Hol

 • 2. Stian Bakken, Ringerike

 • 3. Kaja Elisabeth Flesjø Kværner, Lier

 • 4. Kari Anne Sand, Kongsberg

For representant nr. 5 (FrP):
 • 1. Lavrans Kierulf, Drammen

 • 2. Eilev Bekjorden, Flesberg

 • 3. Nina P. S. Lauritzsen, Hole

 • 4. Trond Carell Nyhus, Ringerike

For representant nr. 8 (SV):
 • 1. Audun Hammer Hovda, Ringerike

 • 2. Sahar Madahian, Drammen

 • 3. Njål Vigleik Grene-Johnsen, Kongsberg

 • 4. Kaja Hilleren, Øvre Eiker

Finnmark
5 representanter
 • 1. Runar Sjåstad (A), Vadsø

 • 2. Geir Adelsten Iversen (Sp), Hasvik

 • 3. Marianne Sivertsen Næss (A), Hammerfest

 • 4. Irene Ojala (PF), Bodø

 • 5. Bengt Rune Strifeldt (FrP), Alta

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 3 (A):
 • 1. Sigurd Kvammen Rafaelsen, Lebesby

 • 2. Agnete Masternes Hanssen, Porsanger

 • 3. Isak Mathis Buljo, Kautokeino

 • 4. Ragnhild Vassvik, Gamvik

 • 5. Gaute Klogh Henriksen, Tana

For representant nr. 2 (Sp):
 • 1. Nancy P. Anti, Tana

 • 2. Heidi Anita Lindkvist Holmgren, Nordkapp

 • 3. Maksim Guttormsen Råskhof, Tana

 • 4. Kurt Pasvikbamsen Wikan, Sør-Varanger

For representant nr. 4 (PF):
 • 1. Klemet Erland Hætta, Kautokeino

 • 2. Leif Gøran Vasskog, Alta

 • 3. Unn-Hariet Vekve, Alta

 • 4. Sara-Kristine Loso, Kautokeino

For representant nr. 5 (FrP):
 • 1. Terje Hansen, Sør-Varanger

 • 2. Heidi Marlene Siri Dervo, Tana

 • 3. Emil Andre Taftø Thorstensen, Alta

 • 4. Arne Reidar Myrseth, Hammerfest

Hedmark
7 representanter
 • 1. Anette Trettebergstuen (A), Hamar

 • 2. Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Stange

 • 3. Nils Kristen Sandtrøen (A), Tynset

 • 4. Emilie Mehl (Sp), Elverum

 • 5. Anna Molberg (H), Hamar

 • 6. Lise Selnes (A), Nord-Odal

 • 7. Tor André Johnsen (FrP), Ringsaker

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 3 og 6 (A):
 • 1. Even Eriksen, Trysil

 • 2. Bente Irene Aaland, Elverum

 • 3. Håvard Sagbakken Saanum, Tolga

 • 4. Minja Tea Dzamarija, Kongsvinger

 • 5. Geir Roger Borgedal, Ringsaker

 • 6. Trine Lise Stårvik, Stange

For representant nr. 2 og 4 (Sp):
 • 1. Per Martin Sandtrøen, Tynset

 • 2. Margrethe Haarr, Kongsvinger

 • 3. Ole Mathias Rønaasen, Grue

 • 4. Marte Larsen Tønseth, Løten

 • 5. Jesper Nohr, Trysil

For representant nr. 5 (H):
 • 1. Yngve Sætre, Elverum

 • 2. Eli Wathne, Kongsvinger

 • 3. Magne Sørby, Ringsaker

 • 4. Ola Svenneby, Våler

For representant nr. 7 (FrP):
 • 1. Johan Aas, Kongsvinger

 • 2. Truls Gihlemoen, Stange

 • 3. Stine Jakobsen Madsø, Ullensaker

 • 4. Marit Ophus, Hamar

Hordaland
16 representanter
 • 1. Erna Solberg (H), Bergen

 • 2. Marte Mjøs Persen (A), Bergen

 • 3. Helge André Njåstad (FrP), Austevoll

 • 4. Ove Trellevik (H), Øygarden

 • 5. Odd Harald Hovland (A), Bømlo

 • 6. Kjersti Toppe (Sp), Bergen

 • 7. Audun Lysbakken (SV), Oslo

 • 8. Peter Frølich (H), Bergen

 • 9. Eigil Knutsen (A), Bergen

 • 10. Silje Hjemdal (FrP), Bergen

 • 11. Liv Kari Eskeland (H), Stord

 • 12. Dag-Inge Ulstein (KrF), Bergen

 • 13. Sofie Marhaug (R), Bergen

 • 14. Nils T. Bjørke (Sp), Voss

 • 15. Linda Monsen Merkesdal (A), Voss

 • 16. Sveinung Rotevatn (V), Bergen

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4, 8 og 11 (H):
 • 1. Charlotte Spurkeland, Bergen

 • 2. Lise-May Sæle, Bergen

 • 3. Karstein Jon Totland, Masfjorden

 • 4. Erlend Nævdal Bolstad, Ullensvang

 • 5. Hannah Sumeja Atic, Bergen

 • 6. Roald Stigum Olsen, Bergen

 • 7. Iril Schau Johansen, Voss

For representant nr. 2, 5, 9 og 15 (A):
 • 1. Lubna Boby Jaffery, Bergen

 • 2. Benjamin Jakobsen, Askøy

 • 3. Linda Haugland Jondahl, Ullensvang

 • 4. Øyvind Helland Oddekalv, Alver

 • 5. Helena Haldorsen, Bergen

 • 6. Henning Ekerhovd, Øygarden

 • 7. Torill Torsvik Størkersen, Øygarden

For representant nr. 3 og 10 (FrP):
 • 1. Sigbjørn Framnes, Stord

 • 2. Stig Atle Abrahamsen, Askøy

 • 3. Laila Reiertsen, Bjørnafjorden

 • 4. Martin Virkesdal Jonsterhaug, Bergen

 • 5. Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Sveio

For representant nr. 6 og 14 (Sp):
 • 1. Hans Inge Myrvold, Kvinnherad

 • 2. Sara Hamre Sekkingstad, Alver

 • 3. Kari Jordal, Bergen

 • 4. Jakob Bjelland, Stord

 • 5. Håvard Sæbø, Eidfjord

For representant nr. 7 (SV):
 • 1. Sara Bell, Bergen

 • 2. Camilla Edith Ahamath, Bergen

 • 3. Symphorien Pombe, Øygarden

 • 4. Anna Sofie Ekeland Valvatne, Stord

For representant nr. 12 (KrF):
 • 1. Astrid Aarhus Byrknes, Alver

 • 2. Joel Ystebø, Bergen

 • 3. Morten Helland, Bømlo

 • 4. Beate Husa, Bergen

For representant nr. 13 (R):
 • 1. Terje Kollbotn, Ullensvang

 • 2. Jeanette Onarheim Syversen, Bergen

 • 3. Mohamed Ben Hedi Kallel, Stord

 • 4. Sunniva Andresdottir Vik, Bergen

For representant nr. 16 (V):
 • 1. Ane Breivik, Bergen

 • 2. Geir Angeltveit, Stord

 • 3. Ingrid Nergaard Fjeldstad, Bergen

 • 4. Petter Sexe Ulriksen, Ullensvang

Møre og Romsdal
8 representanter
 • 1. Sylvi Listhaug (FrP), Oslo

 • 2. Per Vidar Kjølmoen (A), Rauma

 • 3. Jenny Klinge (Sp), Surnadal

 • 4. Helge Orten (H), Molde

 • 5. Frank Edvard Sve (FrP), Stranda

 • 6. Åse Kristin Ask Bakke (A), Ålesund

 • 7. Geir Inge Lien (Sp), Vestnes

 • 8. Birgit Oline Kjerstad (SV), Ålesund

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 5 (FrP):
 • 1. Jan Steinar Engeli Johansen, Averøy

 • 2. Anne Marie Fiksdal, Vestnes

 • 3. Hans Olav Myklebust, Ørsta

 • 4. Håkon Lykkebø Strand, Ålesund

 • 5. Gunnhild Meringdal, Molde

For representant nr. 2 og 6 (A):
 • 1. Berit Tønnesen, Kristiansund

 • 2. Jakob Vorren, Sunndal

 • 3. Siv Katrin Ulla, Ålesund

 • 4. Hanne-Berit Brekken, Aure

 • 5. Erling Thoresen-Vestre, Molde

For representant nr. 3 og 7 (Sp):
 • 1. Per Ivar Lied, Ørsta

 • 2. Ingrid Waagen, Tingvoll

 • 3. Jan Ove Tryggestad, Stranda

 • 4. Tove Henøen, Hustadvika

 • 5. Henrik Stensønes, Kristiansund

For representant nr. 4 (H):
 • 1. Vetle Wang Soleim, Smøla

 • 2. Monica Molvær, Ålesund

 • 3. Bente Bruun, Ålesund

 • 4. Torill Velle, Sykkylven

For representant nr. 8 (SV):
 • 1. Kim Thoresen-Vestre, Molde

 • 2. Line Karlsvik, Kristiansund

 • 3. Marit Aklestad, Ørsta

 • 4. Petter Andreas Wadstensvik, Kristiansund

Nordland
9 representanter
 • 1. Bjørnar Skjæran (A), Lurøy

 • 2. Siv Mossleth (Sp), Saltdal

 • 3. Bård Ludvig Thorheim (H), Bodø

 • 4. Mona Nilsen (A), Narvik

 • 5. Dagfinn Henrik Olsen (FrP), Lødingen

 • 6. Willfred Nordlund (Sp), Sortland

 • 7. Øystein Mathisen (A), Bodø

 • 8. Mona Fagerås (SV), Vestvågøy

 • 9. Geir Jørgensen (R), Hadsel

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4 og 7 (A):
 • 1. Karianne B. Bråthen, Øksnes

 • 2. Sigurd Myrvoll, Bodø

 • 3. Anette Kristine Davidsen, Alstahaug

 • 4. Rune Krutå, Vefsn

 • 5. Lena Amalie Hamnes, Vågan

 • 6. Sigurd Stormo, Meløy

For representant nr. 2 og 6 (Sp):
 • 1. Trine Fagervik, Leirfjord

 • 2. Hans Gunnar Holand, Sømna

 • 3. Eirill DeLonge, Bodø

 • 4. Bent-Joacim Bentzen, Hadsel

 • 5. Skjalg Hamnes, Evenes

For representant nr. 3 (H):
 • 1. Marianne Dobak Kvensjø, Narvik

 • 2. Johann Martin Krüger, Vestvågøy

 • 3. Odd Langvatn, Vefsn

 • 4. Lena Arntzen, Hadsel

For representant nr. 5 (FrP):
 • 1. Hanne Dyveke Søttar, Vefsn

 • 2. Jonny Gulbrandsen, Bodø

 • 3. Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Fauske

 • 4. Rune Ernst Østergren, Narvik

For representant nr. 8 (SV):
 • 1. Christian Torset, Sortland

 • 2. Andrea Sjøvoll, Oslo

 • 3. Åshild Charlotte Pettersen, Vefsn

 • 4. Nilofar Nori, Hadsel

For representant nr. 9 (R):
 • 1. Hanne Benedikte Wiig, Alstahaug

 • 2. Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø

 • 3. Per-Gunnar Skotåm, Fauske

 • 4. Paula Marie Kornelia Lorentzen, Vestvågøy

Oppland
6 representanter
 • 1. Rigmor Aasrud (A), Gran

 • 2. Marit Knutsdatter Strand (Sp), Vestre Toten

 • 3. Rune Støstad (A), Nord-Fron

 • 4. Kari-Anne Jønnes (H), Gran

 • 5. Bengt Fasteraune (Sp), Dovre

 • 6. Carl I. Hagen (FrP), Oslo

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 3 (A):
 • 1. Ingrid Tønseth Myhr, Vestre Toten

 • 2. Anders Brabrand, Lillehammer

 • 3. Inger Torun Klosbøle, Nord-Aurdal

 • 4. Terje Jonny Sveen, Sel

 • 5. Anne-Marte Kolbjørnshus, Nordre Land

For representant nr. 2 og 5 (Sp):
 • 1. Kjersti Bjørnstad, Gjøvik

 • 2. Torleik Svelle, Lillehammer

 • 3. Aud Hove, Skjåk

 • 4. Ola Tore Dokken, Nordre Land

 • 5. Bergljot Oldre, Vang

For representant nr. 4 (H):
 • 1. Hans Olav Sundfør, Lillehammer

 • 2. Mattis Månum Pettersen, Gjøvik

 • 3. Anne Bjertnæs, Gjøvik

 • 4. Vegard Riseng, Nord-Aurdal

For representant nr. 6 (FrP):
 • 1. Lars Terje Høiendahl Rem, Østre Toten

 • 2. Astrid Gaassand, Lillehammer

 • 3. Gunnar Heiene, Sør-Aurdal

 • 4. Jul Tore Kittelsrud, Gran

Oslo
20 representanter
 • 1. Ine Eriksen Søreide (H), Oslo

 • 2. Jonas Gahr Støre (A), Oslo

 • 3. Kari Elisabeth Kaski (SV), Oslo

 • 4. Nikolai Astrup (H), Oslo

 • 5. Kamzy Gunaratnam (A), Oslo

 • 6. Guri Melby (V), Oslo

 • 7. Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Oslo

 • 8. Bjørnar Moxnes (R), Oslo

 • 9. Heidi Nordby Lunde (H), Oslo

 • 10. Espen Barth Eide (A), Oslo

 • 11. Marian Hussein (SV), Oslo

 • 12. Christian Tybring-Gjedde (FrP), Oslo

 • 13. Mudassar Kapur (H), Oslo

 • 14. Ola Elvestuen (V), Oslo

 • 15. Trine Lise Sundnes (A), Oslo

 • 16. Rasmus Hansson (MDG), Bærum

 • 17. Seher Aydar (R), Oslo

 • 18. Andreas Sjalg Unneland (SV), Oslo

 • 19. Mathilde Tybring-Gjedde (H), Oslo

 • 20. Grunde Almeland (V), Oslo

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4, 9, 13 og 19 (H):
 • 1. Michael Tetzschner, Oslo

 • 2. Eirik Lae Solberg, Oslo

 • 3. Hilde Helland, Oslo

 • 4. Afshan Rafiq, Oslo

 • 5. Mehmet Kaan Inan, Oslo

 • 6. Ingeborg Tennes, Oslo

 • 7. Geir Kvarme, Oslo

 • 8. Elisabeth Rye-Florentz, Oslo

For representant nr. 2, 5, 10 og 15 (A):
 • 1. Frode Jacobsen, Oslo

 • 2. Siri Gåsemyr Staalesen, Oslo

 • 3. Agnes Nærland Viljugrein, Oslo

 • 4. Jon Reidar Øyan, Oslo

 • 5. Hannah Gitmark, Oslo

 • 6. Farukh Qureshi, Oslo

 • 7. Nasir Ahmed, Oslo

For representant nr. 3, 11 og 18 (SV):
 • 1. Cato Brunvand Ellingsen, Oslo

 • 2. Stina Baarne Hassel, Oslo

 • 3. Assad Nasir, Oslo

 • 4. Gunnell Erika Sandanger, Oslo

 • 5. Vegard Rønning Kjendsli, Oslo

 • 6. Mina Jørgensen Bergem, Oslo

For representant nr. 6, 14 og 20 (V):
 • 1. Sofie Høgestøl, Oslo

 • 2. Naomi Ichihara Røkkum, Oslo

 • 3. Sondre Hansmark Persen, Oslo

 • 4. Margrethe Geelmuyden, Oslo

 • 5. Haakon Riekeles, Oslo

 • 6. Tina Shagufta Munir Kornmo, Oslo

For representant nr. 7 og 16 (MDG):
 • 1. Sigrid Zurbuchen Heiberg, Oslo

 • 2. Rauand Ismail, Oslo

 • 3. Nora Jungeilges Heyerdahl, Oslo

 • 4. Arne Olav Haabeth, Oslo

 • 5. Hanna Elise Marcussen, Oslo

For representant nr. 8 og 17 (R):
 • 1. Stine Westrum, Oslo

 • 2. Sofia Rana, Oslo

 • 3. Boye Ullmann, Oslo

 • 4. Selma Flo-Munch, Oslo

 • 5. Mari Rise Knutsen, Oslo

For representant nr. 12 (FrP):
 • 1. Jon Engen-Helgheim, Drammen

 • 2. Aina Stenersen, Oslo

 • 3. Maria Zähler, Oslo

 • 4. Andreas Meeg-Bentzen, Oslo

Rogaland
14 representanter
 • 1. Tina Bru (H), Stavanger

 • 2. Hadia Tajik (A), Sandnes

 • 3. Roy Steffensen (FrP), Gjesdal

 • 4. Sveinung Stensland (H), Haugesund

 • 5. Torstein Tvedt Solberg (A), Stavanger

 • 6. Geir Pollestad (Sp), Time

 • 7. Olaug Vervik Bollestad (KrF), Gjesdal

 • 8. Terje Halleland (FrP), Vindafjord

 • 9. Margret Hagerup (H), Time

 • 10. Tove Elise Madland (A), Vindafjord

 • 11. Ingrid Fiskaa (SV), Time

 • 12. Lisa Marie Ness Klungland (Sp), Stavanger

 • 13. Aleksander Stokkebø (H), Stavanger

 • 14. Mímir Kristjánsson (R), Stavanger

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4, 9 og 13 (H):
 • 1. Irene Heng Lauvsnes, Strand

 • 2. Athar Ali Tajik, Sandnes

 • 3. Karoline Sjøen Andersen, Haugesund

 • 4. Modolf Haraldseid, Vindafjord

 • 5. Anja Hovland, Eigersund

 • 6. Bjørn Kahrs, Randaberg

 • 7. Else Rege Grannes, Time

For representant nr. 2, 5 og 10 (A):
 • 1. Tom Kalsås, Gjesdal

 • 2. Marte Eide Klovning, Utsira

 • 3. Christian Hetty, Klepp

 • 4. Maren Vardøy-Lie, Time

 • 5. Sigmund Lier, Tysvær

 • 6. Silje Hellesen, Haugesund

For representant nr. 3 og 8 (FrP):
 • 1. May Helen Hetland Ervik, Eigersund

 • 2. Pål Morten Borgli, Sandnes

 • 3. Kristoffer Sivertsen, Stavanger

 • 4. Ketil Solvik-Olsen, Oslo

 • 5. Robert Raustein, Randaberg

For representant nr. 6 og 12 (Sp):
 • 1. Tor Inge Eidesen, Haugesund

 • 2. Dagny Cesilie Sunnanå Hausken, Stavanger

 • 3. Kjetil Slettebø, Bjerkreim

 • 4. Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland

 • 5. Anders Braut Ueland, Hå

For representant nr. 7 (KrF):
 • 1. Hadle Rasmus Bjuland, Hå

 • 2. Alf Magne Grindhaug, Karmøy

 • 3. Anne Kristin Bruns, Stavanger

 • 4. Solveig Ege Tengesdal, Eigersund

For representant nr. 11 (SV):
 • 1. Paal Kloster, Stavanger

 • 2. Anniken Heimdal Tjøstheim, Strand

 • 3. Alice Botnen Akselsen, Haugesund

 • 4. Øyvind Grassdal, Sauda

For representant nr. 14 (R):
 • 1. Emma Watne, Stavanger

 • 2. Naomi Leila Nassiep Wessel, Haugesund

 • 3. Kristian Mateo Norheim, Karmøy

 • 4. Siri Borge, Stavanger

Sogn og Fjordane
4 representanter
 • 1. Erling Sande (Sp), Gloppen

 • 2. Torbjørn Vereide (A), Sunnfjord

 • 3. Olve Grotle (H), Sunnfjord

 • 4. Alfred Jens Bjørlo (V), Stad

Vararepresentanter
For representant nr. 1 (Sp):
 • 1. Aleksander Øren Heen, Årdal

 • 2. Emma Berge Ness, Sunnfjord

 • 3. Gunn Åmdal Mongstad, Solund

 • 4. Sigurd Erlend Reksnes, Stad

For representant nr. 2 (A):
 • 1. Marie-Helene H. Brandsdal, Årdal

 • 2. Egil Natvik Vestrheim, Lærdal

 • 3. Siri Sandvik, Stad

 • 4. Petter Sortland, Høyanger

For representant nr. 3 (H):
 • 1. Sven Flo, Stryn

 • 2. Elisabeth Birkeland Hatlenes, Bremanger

 • 3. Elias Roko Eide, Sunnfjord

 • 4. Beate Dybendal Nordvik, Gloppen

For representant nr. 4 (V):
 • 1. Gunhild Berge Stang, Fjaler

 • 2. Ole-Ansger Nepomuk Martini, Stad

 • 3. Trude Risnes, Sogndal

 • 4. Dina K. Korneliussen Bovim, Kinn

Telemark
6 representanter
 • 1. Terje Aasland (A), Skien

 • 2. Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Notodden

 • 3. Mahmoud Farahmand (H), Porsgrunn

 • 4. Lene Vågslid (A), Tokke

 • 5. Bård Hoksrud (FrP), Bamble

 • 6. Tobias Drevland Lund (R), Kragerø

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 4 (A):
 • 1. Jone Blikra, Kragerø

 • 2. Tone E. Berge Hansen, Porsgrunn

 • 3. Bengt Halvard Odden, Hjartdal

 • 4. Elisabeth Holien, Bamble

 • 5. Fredrik Tiochta Sørlie, Porsgrunn

For representant nr. 2 (Sp):
 • 1. Olav Urbø, Tokke

 • 2. Trond Ballestad, Skien

 • 3. Anna Henriette Straume, Drangedal

 • 4. Karsten Tønnevold Fiane, Bamble

For representant nr. 3 (H):
 • 1. Emilie Schäffer, Skien

 • 2. Veslemøy Wåle, Notodden

 • 3. Karoline Aarvold, Skien

 • 4. Lars Inge Rønholt, Bamble

For representant nr. 5 (FrP):
 • 1. Carina Thorvaldsen, Seljord

 • 2. Thorleif Fluer Vikre, Kragerø

 • 3. Jørn Inge Næss, Skien

 • 4. Gjermund Ingolfsland, Tinn

For representant nr. 6 (R):
 • 1. Charlotte Therkelsen, Kragerø

 • 2. Cecilie Ingebjørg Lerstang, Notodden

 • 3. Pål Berby, Porsgrunn

 • 4. Mona Osman, Skien

Troms
6 representanter
 • 1. Cecilie Myrseth (A), Tromsø

 • 2. Sandra Borch (Sp), Tromsø

 • 3. Per-Willy Amundsen (FrP), Harstad

 • 4. Erlend Svardal Bøe (H), Tromsø

 • 5. Nils-Ole Foshaug (A), Målselv

 • 6. Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Tromsø

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 5 (A):
 • 1. Tom Einar Karlsen, Harstad

 • 2. Marta Hofsøy, Tromsø

 • 3. Marit Stubberud Hanssen, Senja

 • 4. Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

 • 5. Victoria Figenschou Mathiassen, Skjervøy

For representant nr. 2 (Sp):
 • 1. Ivar B. Prestbakmo, Salangen

 • 2. Toralf Heimdal, Bardu

 • 3. Andrine Hanssen-Seppola, Tromsø

 • 4. Svein Oddvar Leiros, Kåfjord

For representant nr. 3 (FrP):
 • 1. Kristian P. Wilsgård, Tromsø

 • 2. Ida Gårseth Hov, Tromsø

 • 3. Vidar Langeland, Skjervøy

 • 4. Anne Kirstin Korsfur, Nordreisa

For representant nr. 4 (H):
 • 1. Christine Bertheussen Killie, Tjeldsund

 • 2. Tonje Nilsen, Storfjord

 • 3. Rune Stenstrøm, Harstad

 • 4. Anne Berit Figenschau, Tromsø

For representant nr. 6 (SV):
 • 1. Katrine Boel Gregussen, Senja

 • 2. Tom Vegar Kiil, Nordreisa

 • 3. Sigrid Bjørnhaug Hammer, Tromsø

 • 4. Lars Eirik Grotdal, Harstad

Nord-Trøndelag
5 representanter
 • 1. Ingvild Kjerkol (A), Stjørdal

 • 2. Marit Arnstad (Sp), Stjørdal

 • 3. Terje Sørvik (A), Nærøysund

 • 4. Per Olav Tyldum (Sp), Overhalla

 • 5. André N. Skjelstad (V), Steinkjer

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 3 (A):
 • 1. May Britt Lagesen, Steinkjer

 • 2. Gaute Børstad Skjervø, Levanger

 • 3. Tone Våg, Snåsa

 • 4. Arild Kvernmo Pedersen, Steinkjer

 • 5. Khalil Obeed, Levanger

For representant nr. 2 og 4 (Sp):
 • 1. Tomas Iver Hallem, Verdal

 • 2. Dorthea Elverum, Stjørdal

 • 3. Hege Nordheim-Viken, Høylandet

 • 4. Lars Myhr Sandlund, Steinkjer

 • 5. Kari Anita Furunes, Meråker

For representant nr. 5 (V):
 • 1. Guro Holm Skillingstad, Nærøysund

 • 2. Torgrim Hogstad Hallem, Stjørdal

 • 3. Åsmund Prytz, Oslo

 • 4. Eva Marianne Eilertsen, Meråker

Sør-Trøndelag
10 representanter
 • 1. Eva Kristin Hansen (A), Trondheim

 • 2. Linda Hofstad Helleland (H), Trondheim

 • 3. Ola Borten Moe (Sp), Trondheim

 • 4. Jorodd Asphjell (A), Orkland

 • 5. Lars Haltbrekken (SV), Oslo

 • 6. Sivert Bjørnstad (FrP), Trondheim

 • 7. Kirsti Leirtrø (A), Ørland

 • 8. Mari Holm Lønseth (H), Trondheim

 • 9. Heidi Greni (Sp), Holtålen

 • 10. Hege Bae Nyholt (R), Trondheim

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 4 og 7 (A):
 • 1. Steinar Krogstad, Trondheim

 • 2. Kristian Torve, Oppdal

 • 3. Marit Bjerkås, Rennebu

 • 4. Berit Olga Flåmo, Frøya

 • 5. Ferhat Güven, Trondheim

 • 6. Emilie Kleiven Græsli, Tydal

For representant nr. 2 og 8 (H):
 • 1. Guro Angell Gimse, Melhus

 • 2. Jan Grønningen, Orkland

 • 3. Dag Willmann, Hitra

 • 4. Niklaus Haugrønning, Trondheim

 • 5. August Dybvad Grøntvedt, Trondheim

For representant nr. 3 og 9 (Sp):
 • 1. Maren Grøthe, Melhus

 • 2. Geir Arild Espnes, Oppdal

 • 3. Marte Løvik, Trondheim

 • 4. Hallgeir Grøntvedt, Ørland

 • 5. Kristian Martin Fremstad, Orkland

For representant nr. 5 (SV):
 • 1. Hilde Marie Gaebpie Danielsen, Røros

 • 2. Nisrin El Morabit, Trondheim

 • 3. Erlend Andreas Malvik Andresen, Malvik

 • 4. Rakel T. Skårslette Trondal, Malvik

For representant nr. 6 (FrP):
 • 1. Lill Harriet Sandaune, Selbu

 • 2. Maria Alseth, Trondheim

 • 3. Erling Gøran Mellingsæter, Melhus

 • 4. Helge Johan Ringli, Orkland

For representant nr. 10 (R):
 • 1. John-Peder Denstad, Trondheim

 • 2. Dordi Hammer, Frøya

 • 3. Stine Hjerpbakk, Trondheim

 • 4. Estela Pastor Soares Andreetta, Malvik

Vestfold
7 representanter
 • 1. Maria Aasen-Svensrud (A), Horten

 • 2. Erlend Larsen (H), Sandefjord

 • 3. Truls Vasvik (A), Larvik

 • 4. Morten Stordalen (FrP), Tønsberg

 • 5. Lene Westgaard-Halle (H), Larvik

 • 6. Kathrine Kleveland (Sp), Holmestrand

 • 7. Grete Wold (SV), Tønsberg

Vararepresentanter
For representant nr. 1 og 3 (A):
 • 1. Camilla Maria Brekke, Holmestrand

 • 2. Arild Theimann, Sandefjord

 • 3. Trude Viola Nordli, Tønsberg

 • 4. Roar Howlid, Tønsberg

 • 5. Cathrine Palm Spange, Færder

For representant nr. 2 og 5 (H):
 • 1. Henning Wold, Tønsberg

 • 2. Renate Sølversen Berge, Færder

 • 3. Herman Sannerholt, Larvik

 • 4. Tove Tangen, Horten

 • 5. Hedda Wike, Holmestrand

For representant nr. 4 (FrP):
 • 1. Cathrine Andersen, Sandefjord

 • 2. Anders Mathisen, Færder

 • 3. Ellen Eriksen, Tønsberg

 • 4. Anne Grethe Hauan, Horten

For representant nr. 6 (Sp):
 • 1. Per-Asbjørn Andvik, Tønsberg

 • 2. Oda Maria Irgens Hokstad, Larvik

 • 3. Jill Eirin Undem, Tønsberg

 • 4. Olav Nordheim, Larvik

For representant nr. 7 (SV):
 • 1. Aram Karim, Tønsberg

 • 2. Charlotte Jahren Øverbye, Sandefjord

 • 3. Olav Sannes Vika, Tønsberg

 • 4. Katja Ragnasdatter Halvorsen, Horten

Østfold
9 representanter
 • 1. Jon-Ivar Nygård (A), Fredrikstad

 • 2. Ingjerd Schou (H), Indre Østfold

 • 3. Elise Waagen (A), Sarpsborg

 • 4. Ole André Myhrvold (Sp), Indre Østfold

 • 5. Erlend Wiborg (FrP), Moss

 • 6. Tage Pettersen (H), Moss

 • 7. Stein Erik Lauvås (A), Marker

 • 8. Kjerstin Wøyen Funderud (Sp), Våler

 • 9. Freddy André Øvstegård (SV), Sarpsborg

Vararepresentanter
For representant nr. 1, 3 og 7 (A):
 • 1. Solveig Vitanza, Halden

 • 2. Shakeel Rehman, Moss

 • 3. Maria Dumitrascu Imrik, Fredrikstad

 • 4. Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg

 • 5. Cecilie Agnalt, Skiptvet

 • 6. Marius Bjørndalen, Halden

For representant nr. 2 og 6 (H):
 • 1. Fredrik Holm, Halden

 • 2. Marianne Klever Næss, Fredrikstad

 • 3. Margrethe Motzfeldt, Sarpsborg

 • 4. René Rafshol, Råde

 • 5. Caroline M. Grønli Andersen, Fredrikstad

For representant nr. 4 og 8 (Sp):
 • 1. Lars Vegard Fosser, Rakkestad

 • 2. Elin Tvete, Fredrikstad

 • 3. Johan Edvard Grimstad, Råde

 • 4. Karoline Fjeldstad, Rakkestad

 • 5. Svend Saxe Frøshaug, Indre Østfold

For representant nr. 5 (FrP):
 • 1. Bjørnar Laabak, Fredrikstad

 • 2. Julia Brännström Nordtug, Sarpsborg

 • 3. Niklas Eriksen, Moss

 • 4. Cathrine Linnes, Hvaler

For representant nr. 9 (SV):
 • 1. Åse Kristina Heien, Indre Østfold

 • 2. Barham Azadi, Moss

 • 3. Camilla Sørensen Eidsvold, Fredrikstad

 • 4. Are Bergli Heier, Sarpsborg

STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2021 fredag den 1. oktober kl. 13 trådte Norges 166. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant fra Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Tone Wilhelmsen Trøen, om midlertidig å lede Stortingets forhandlinger.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) (fra salen): Hvis ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

Tone Wilhelmsen Trøen inntok så presidentplassen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode forrige stortings sekretær, Runar Sjåstad, om midlertidig å fungere som sekretær til Stortinget er konstituert.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. september 2021:

«Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. september 2021 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad gis avskjed i nåde.

Statsråd Olaug Vervik Bollestad overtar styret av Barne- og familiedepartementet, i tillegg til ansvaret hun i dag har for Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund og statssekretær Julie Kristine Kordahl gis avskjed i nåde fra sine embeter som statssekretærer for statsråd Kjell Ingolf Ropstad, og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Barne- og familiedepartementet. Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen gis avskjed i nåde fra 50 % stilling som statssekretær for statsråd Kjell Ingolf Ropstad, og utnevnes på nytt i 50 % stilling som statssekretær for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Barne- og familiedepartementet. Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen har i tillegg 50 % stilling som statssekretær for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet.

Rangordningen for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

Endringene skjer med virkning fra 20. september 2021 kl. 12.00.»

Fungerende president foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen – og anser det som vedtatt.

Det vil bli foretatt navneopprop av representantene. Fungerende resident gjør oppmerksom på at første representant for hvert valgdistrikt skal levere fullmakten fra riksvalgstyret til presidenten etter hvert som de blir ropt opp.

Det ble deretter foretatt navneopprop av representantene.

Følgende representanter var fraværende:

5. representant for Vest-Agder, Anja Ninasdotter Abusland, 2. representant fra Akershus, Anniken Huitfeldt, 14. representant for Akershus, Une Bastholm, 3. representant for Møre og Romsdal, Jenny Klinge, 4. representant for Møre og Romsdal, Helge Orten, 7. representant for Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, 16. representant for Oslo, Rasmus Hansson og 13. representant for Rogaland, Aleksander Stokkebø.

Representantene Anniken Huitfeldt, Jenny Klinge, Helge Orten. Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Aleksander Stokkebø hadde forfall.

Fra to representanter forelå permisjonssøknader (se nedenfor).

Presidenten: Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2021, gjøres gjeldende. – Det anses vedtatt.

Det foreligger fem permisjonssøknader:

 • fra representanten Anja Ninasdotter Abusland om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. til og med 12. oktober

 • fra representanten Une Bastholm om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober 2021 til og med 4. januar 2022

 • fra representantene Hårek Elvenes, Christian Tybring-Gjedde og Lene Westgaard-Halle om permisjon i tiden fra og med 8. til og med 11. oktober, alle for å delta i NATOs parlamentariske forsamlings sesjon i Lisboa

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Vest-Agder: Eivind Drivenes 1.–12. oktober

  • For Akershus: Kristoffer Robin Haug 1. oktober–21. desember

   • Tonje Anderson Olsen 8.–11. oktober

  • For Oslo: Jon Engen-Helgheim 8.–11. oktober

  • For Vestfold: Henning Wold 8.–11. oktober

Presidenten: Eivind Drivenes og Kristoffer Robin Haug er til stede og vil ta sete.

Valg av fullmaktskomité

Presidenten: Det skal så velges fullmaktskomité.

De foreslåtte medlemmene av fullmaktskomiteen er utpekt av gruppene, og forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen. Dersom ingen har noe å innvende, voteres det på vanlig måte. I tilfelle avvikende forslag fremsettes, benyttes skriftlig votering. Det utlagte forslaget vil da bli benyttet som stemmeseddel.

Ingen innvendinger er kommet mot denne fremgangsmåten, og den foreslåtte fremgangsmåten vil bli fulgt. Som medlemmer av fullmaktskomiteen ble enstemmig valgt:

Une Bastholm (MDG), Lise Christoffersen (A), Mona Fagerås (SV), Bengt Fasteraune (Sp), Heidi Greni (Sp), Svein Harberg (H), Kari Henriksen (A), Hans Andreas Limi (FrP), Per Olaf Lundteigen (Sp), Sverre Myrli (A), Hege Bae Nyholt (R), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Ingjerd Schou (H), Runar Sjåstad (A), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Morten Wold (FrP)

Referat

 • Innstilling fra den av det 165. storting nedsatte forberedende fullmaktskomité.

  Enst.: Sendes fullmaktskomiteen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode de nyvalgte medlemmene av fullmaktskomiteen om å tre sammen umiddelbart etter at dette møtet er hevet. Komiteens møte vil bli holdt på utenriks- og forsvarskomiteens møterom, rom S-407.

Ønsker noen ordet i henhold til forretningsordenens § 54 før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 13.16.