Stortinget - Møte mandag den 11. oktober 2021

Dato: 11.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.