Forslag fra stortingsrepresentanene Torbjørn Andersen, Lodve Solholm og Ulf Erik Knudsen om lov om opphevelse av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Til Odelstinget
20. februar 2001