Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Åsa Elvik og Odd Roger Enoksen om å utvide prøveordninga med driftsordning for fartøy under 28 meter til å gjelde hele landet

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

I tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 20 (2002-2003) er det innført en prøveordning med driftsordning for fartøy under 28 meter som deltar i adgangsbegrensede fiskerier i tre fylker (Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane). Å begrense ordninga til å gjelde noen fylker og ikke andre har vist seg å slå svært ulikt ut.

I henhold til forskrift fra Fiskeridepartementet skal driftsordningen forhåndsgodkjennes av Fiskeridirektoratets regionkontorer før fisket påbegynnes. Den kontroll og registrering som kontinuerlig føres med uttak av kvote, muliggjør deltakelse i driftsordning selv om kvoteåret er påbegynt, og selv om enkelte fiskere har startet fiske på en kvote.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Prøveordning med driftsordning for fartøy under 28 meter utvides til å gjelde hele landet, også når fiske på en kvote allerede er påbegynt. Stortinget ber Regjeringa iverksette dette umiddelbart.

9. mars 2004