Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo 2022

Dette dokument

  • Dokument 8:50 S (2012–2013)
  • Dato: 21.03.2013
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
21. mars 2013