Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad om nasjonal strategi for bier og pollinering

Dette dokument

  • Dokument 8:6 S (2015–2016)
  • Dato: 05.10.2015
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
5. oktober 2015