Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Terje Aasland, Marianne Marthinsen, Eirin Sund, Eigil Knutsen, Ingrid Heggø og Else-May Botten om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi

Dette dokument

  • Dokument 8:7 S (2015–2016)
  • Dato: 05.10.2015
  • Utgivar: Representanter
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
5. oktober 2015