Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020

Dette dokument

  • Dokument 8:50 S (2015–2016)
  • Dato: 03.02.2016
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
3. februar 2016