Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 32 S (2016–2017)
  • Dato: 20.12.2016
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
20. desember 2016

Rasmus Hansson