Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

Dette dokument

  • Representantforslag 11 S (2018–2019)
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
3. oktober 2018

Audun Lysbakken

Solfrid Lerbrekk

Kari Elisabeth Kaski

Sheida Sangtarash

Freddy André Øvstegård